Onze praktijk en werkwijze

Behandeling in samenspraak met de patiënt

Onze patiënten zijn onze gasten. Wij informeren en adviseren onze patiënten zo duidelijk en uitvoerig mogelijk vanuit onze ervaring en de laatste wetenschappelijke inzichten, waarna de patiënt zelf beslist over zijn of haar behandeling. Wij eerbiedigen uw rechtspositie zoals deze is neergelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Meerstoelenconcept

Om professioneel, efficiënt en ontspannen onze patiënten te kunnen helpen, werken wij volgens het ‘meerstoelenconcept’. Hierbij worden taken door de tandarts gedelegeerd aan (preventie)assistenten en mondhygiënisten. De tandarts behoudt de regie. Deze vorm van taakdelegatie is conform de Wet BIG.

Specialisaties in huis

In onze praktijk werken 2 tandartsen, 1 mondhygiëniste en meerdere assistenten met hun eigen specialisaties. Hierdoor kunnen veel specialistische behandelingen gewoon binnen onze praktijk worden uitgevoerd. Bovendien zien meer behandelaren uw gebit, zodat eerder uitgevoerde behandelingen kritisch worden geëvalueerd. Zo kunnen we de hoge kwaliteit van onze tandheelkundige zorg waarborgen.

Opleiding en training

Tandheelkunde is een vak dat steeds in ontwikkeling blijft. Wij investeren dan ook constant in opleidingen en trainingen van ons team, om kwalitatieve en innovatieve tandheelkundige zorg te kunnen bieden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Hiermee voldoen wij aan de eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

De voordelen bij Wermenbol

Tarieven & betaling

Op uw factuur vindt u bij elke soort behandeling een code. Aan elke specifieke code is een tarief gekoppeld. Tandartspraktijk Wermenbol hanteert de tarieven zoals die voor 2021 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Bekijk de huidige tarieven op www.vergelijkmondzorg.nl.

Facturatie en betaling

Niet verzekerd?

Indien u niet verzekerd bent kunt u bij ons ook terecht. Wel vragen wij u direct na de behandeling af te rekenen, dit kan per pin. Dit kan ook indien u de zorgkosten elders moet declareren.

Samenwerking met Anders Medical Factoring

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Bovendien kunnen we er in de huidige tijd niet omheen dat er extra maatregelen getroffen moeten worden i.v.m. de wet DGA en privacywetgeving.  Zodoende hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Anders Medical Factoring. Anders Medical Factoring is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat is gespecialiseerd in factoring voor de medische sector. Dat betekent dat zij namens ons facturen innen en versturen. De declaratie die ze via ons ontvangen worden direct ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus alleen een factuur van hen als uw zorgverzekeraar de kosten voor uw behandeling niet (volledig) vergoedt. MijnAndersnota.nl verstuurt de facturen het liefst per e-mail. Dat is beter voor het milieu en brengt minder kosten met zich mee. Om de facturatie vlekkeloos te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om uw meest recente contactgegevens per mail door te geven.

Graag vragen wij namens hen uw aandacht voor het volgende:

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van uw juiste (e-mail)adresgegevens. Geef eventuele wijzigingen dan ook z.s.m. aan ons door!;
  • De eerste factuur van mijnAndersnota.nl kan in uw spambox terecht komen. Check daarom de dagen na uw behandeling ook daar of u een factuur van hen heeft ontvangen;
  • We adviseren u het e-mailadres service@mijnandersnota.nl op te slaan in uw adresboek. Zo zorgt u dat berichten van onze factoringpartner in uw reguliere inbox terecht komen;
  • Indien u geen toegangscode per SMS ontvangt, dan beschikken wij hoogst waarschijnlijk niet over uw meest recente mobiele telefoonnummer;
  • Downloadt u de factuur vanaf een mobiel apparaat? In dat geval wordt de factuur weergegeven in uw map Downloads/Bestanden. Ga dus naar een van deze mappen als de factuur na het downloaden niet direct in uw scherm verschijnt. Het kan ook zijn dat de factuur als pdf-bestand links onderin uw scherm verschijnt;
  • U regelt al uw factuurzaken eenvoudig via www.mijnAndersnota.nl. Of stuur een e-mail naar service@mijnandersnota.nl . Liever persoonlijk contact? Het serviceteam van mijnAndersnota.nl staat u op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur graag te woord via 085-7606262.

Website Anders Medical Factoring

Op de website van Anders MF kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk, zo kunt u uw zaken regelen op een tijdstip dat dit voor u het beste uitkomt.

Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Anders MF te regelen.

Betalingsregeling treffen
Op de factuur staat altijd de betalingstermijn vermeld. Het is mogelijk om bij facturen van meer dan €25,- een betalingsregeling aan te vragen. Aan deze betalingsregeling zijn geen kosten verbonden. Dit kunt u eenvoudig regelen op Betalingsregeling Anders Medical Factoring.

Overige vragen
Heeft u een andere vraag kijk dan eerst bij deze pagina van de website van Anders MF. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag. Zo niet dan bent u altijd vrij om Anders MF te bellen of mailen.

Contactgegevens Anders Medical Factoring

Telefoonnummer: 085 760 62 62
E-mail: service@mijnandersnota.nl
Website: www.mijnAndersnota.nl